banner

بلاگ

پیشینه و فعالیت های قصه گرد

IMG 0899

قصه و قصه‌خوانی ارزش و اهمیت بسیاری دارد. قصه به دلیل کشش، زیبایی و انگیزش کنجکاوی می‌تواند بسیاری از مفاهیم را به دنیای کودک انتقال بدهد. روش غیر مستقیم انتقال مفاهیم نه تنها باعث جذب بهتر و سریع‌تر مفاهیم به ذهن و زبان کودک می‌شود بلکه فهم آنها را عینی‌تر و ساده‌تر می‌سازد. به همین دلیل می‌توان داستان را از جدی‌ترین و بنیادی‌ترین روش‌های انتقال مفاهیم به دنیای مخاطب به ویژه کودکان دانست.
کودکان برای آنکه هویت یابی کنند، باید بدانند از کجا آمده اند، چه گذشته ای دارند و گذشتگان برای آن ها چه میراثی به جا نهاده اند. کودکان تنها به کمک آگاهی از تاریخ خود می توانند مناسبات دنیای کنونی را درک کنند، بدانند که امروز از دیروز شکل گرفته است و از امروز برای ساختن آینده درس بگیرند.
از این رو قصه گرد با مطرح کردن ایده¬ی بازخوانی داستان و پیشینه ی بناهای تاریخی و روایت آن با قصه¬گویی و اجرای نمایش برای کودکان، کار خود را از شهر زنجان آغاز کرد.
در تور گذشته ی قصه گرد،روایتی از ساخت بنا و کار زنان مشغول در رختشویخانه ی زنجان را با اجرای تئاتر محیطی در داخل فضای رختشویخانه و روایت مردان نمکی، مومیایی های طبیعی حاضر در عمارت ذوالفقاری زنجان، با قدمتی از دوره ی هخامنشیان، را در قالب قصه گویی ارائه داد.
و اکنون بعد از کسب رتبه ی اول مسابقه ی فاز در سطح کشور، با شخصیت های اختصاصی و سبک نمایشی جدید، قصد دارد تور های قصه گردی پرشور بیشتری برای کودکان به همراه خانواده هایشان برگزار کند...